پنل کاربری جدید،کاربرپسند و ساده پارسیان فایل

پنل کاربری جدید پارسیان فایل
پنل کاربری جدید،کاربرپسند و ساده پارسیان فایل

کاربران عزیز به اطلاع می رساند در جدیدترین و بزرگترین بروزرسانی پنل کاربری به طور کلی تغییر و بسیار ساده و کاربر پسند شد. بدین ترتیب فایل های راهنمای بخش های مختلف نیز تغییر خواهد نمود. گرچه با طراحی جدید، عملا نیاز به راهنما نیز به کمترین سطح خود رسیده است… .

برقرار باشید.

پاسخ دهید