راه اندازی درگاه پرداخت USSD پارسیان فایل(پرداخت آسان با تلفن همراه)

درگاه پرداخت موبایلی پارسیان فایل:
http://parsianfile.com/wp-content/uploads/2017/02/ussd-parsianfile-788-97-9080.jpg

📱همراهان عزیز پارسیان فایل، خوشحالیم از اینکه به اطلاع شما برسانیم امکان پرداخت با تلفن همراه یا همان  درگاه پرداخت USSD  پارسیان فایل راه اندازی شد. شما می توانید پرداخت های خود را با شماره گیری کد #۹۰۸۰*۹۷*۷۸۸* (ستاره هفتصد و هشتاد و هشت، ستاره نودوهفت، ستاره نود هشتاد مربع)از طریق کلیه ی تلفن های همراه( هوشمند یا ساده)  و داشتن رمز دوم کارت بانکی عضو شبکه ی شتاب خود،  پرداخت مد نظر را انجام داده و خدمات ( فایل یا هر خدمات دیگرسایت پارسیان فایل) را از روشهای مختلف تماس با پشتیبانی درخواست نمایید.

پاسخ دهید