سوالات متداول آزمونهای استخدامی 5600 تومان

سوالات متداول آزمونهای استخدامی

پکیج سوالات متداول آزمونهای استخدامی: تذکر: به جهت اعمال ۸۵ درصد تخفیف استثنایی اولیه، کدهای تخفیف دیگری که در ادامه ی فرایند خرید مشاهده خواهید نمود بر روی این محصول اعمال نمی گردد. به  جهت [...]

مشاهده و خرید
پکیج آمادگی استخدام دستگاههای اجرایی 5900 تومان

پکیج آمادگی استخدام دستگاههای اجرایی

پکیج آمادگی استخدام دستگاههای اجرایی تذکر: به جهت اعمال ۸۵ درصد تخفیف استثنایی اولیه، کدهای تخفیف دیگری که در ادامه ی فرایند خرید مشاهده خواهید نمود بر روی این محصول اعمال نمی گردد. لینک اطلاعیه، [...]

مشاهده و خرید
۲۱۷ سوال و جواب تشریحی تاریخ امامت مصاحبه و گزینش استخدامی 4300 تومان

۲۱۷ سوال و جواب تشریحی تاریخ امامت مصاحبه و گزینش استخدامی

۲۱۷ سوال و جواب تشریحی تاریخ امامت مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی تاریخ امامت باید بدانید را به همراه پاسخ  در این فایل ارائه می دهیم. [...]

مشاهده و خرید
۱۹۵ سوال و جواب تشریحی تاریخ انبیا، مصاحبه و گزینش استخدامی 4000 تومان

۱۹۵ سوال و جواب تشریحی تاریخ انبیا، مصاحبه و گزینش استخدامی

۱۹۵ سوال و جواب تشریحی تاریخ انبیا، مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی تاریخ انبیا  باید بدانید را به همراه پاسخ  در این فایل ارائه می [...]

مشاهده و خرید
۹۷ سوال و جواب تشریحی از وصیت نامه امام خمینی- مصاحبه و گزینش استخدام 3300 تومان

۹۷ سوال و جواب تشریحی از وصیت نامه امام خمینی- مصاحبه و گزینش استخدام

۹۷ سوال و جواب تشریحی از وصیت نامه امام خمینی- مصاحبه و گزینش استخدام: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی وصیت امام خمینی (ره) باید بدانید را به همراه پاسخ  در این [...]

مشاهده و خرید
۱۴۸سوال و جواب تشریحی قانون اساسی، مصاحبه و گزینش استخدامی 4000 تومان

۱۴۸سوال و جواب تشریحی قانون اساسی، مصاحبه و گزینش استخدامی

۱۴۸سوال و جواب تشریحی قانون اساسی، مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی احادیث،کتب و شخصیت های مهم مذهبی اسلامی باید بدانید را به همراه [...]

مشاهده و خرید
۹۹ سوال و جواب تشریحی احادیث و شخصیت های مذهبی مهم، مصاحبه و گزینش استخدامی 3500 تومان

۹۹ سوال و جواب تشریحی احادیث و شخصیت های مذهبی مهم، مصاحبه و گزینش استخدامی

۹۹ سوال و جواب تشریحی احادیث و شخصیت های مذهبی مهم، مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی احادیث،کتب و شخصیت های مهم مذهبی اسلامی باید بدانید [...]

مشاهده و خرید