سوالات متداول آزمونهای استخدامی 5600 تومان

سوالات متداول آزمونهای استخدامی

پکیج سوالات متداول آزمونهای استخدامی: تذکر: به جهت اعمال ۸۵ درصد تخفیف استثنایی اولیه، کدهای تخفیف دیگری که در ادامه ی فرایند خرید مشاهده خواهید نمود بر روی این محصول اعمال نمی گردد. به  جهت [...]

مشاهده و خرید
پکیج آمادگی استخدام دستگاههای اجرایی 5900 تومان

پکیج آمادگی استخدام دستگاههای اجرایی

پکیج آمادگی استخدام دستگاههای اجرایی تذکر: به جهت اعمال ۸۵ درصد تخفیف استثنایی اولیه، کدهای تخفیف دیگری که در ادامه ی فرایند خرید مشاهده خواهید نمود بر روی این محصول اعمال نمی گردد. لینک اطلاعیه، [...]

مشاهده و خرید
پکیج کامل استخدام شهرداری ها 29000 تومان

پکیج کامل استخدام شهرداری ها

پکیج کامل استخدام شهرداری ها: ( تذکر با توجه به اعمال تخفیف ۸۰ درصدی در ابتدا، کد تخفیف مجدد جشنواره که در ادامه می بینید برای این محصول فعال نخواهد بود.) با توجه به پیش رو بودن آزمون استخدام [...]

مشاهده و خرید
۲۱۷ سوال و جواب تشریحی تاریخ امامت مصاحبه و گزینش استخدامی 4300 تومان

۲۱۷ سوال و جواب تشریحی تاریخ امامت مصاحبه و گزینش استخدامی

۲۱۷ سوال و جواب تشریحی تاریخ امامت مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی تاریخ امامت باید بدانید را به همراه پاسخ  در این فایل ارائه می دهیم. [...]

مشاهده و خرید
۱۹۵ سوال و جواب تشریحی تاریخ انبیا، مصاحبه و گزینش استخدامی 4000 تومان

۱۹۵ سوال و جواب تشریحی تاریخ انبیا، مصاحبه و گزینش استخدامی

۱۹۵ سوال و جواب تشریحی تاریخ انبیا، مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی تاریخ انبیا  باید بدانید را به همراه پاسخ  در این فایل ارائه می [...]

مشاهده و خرید
۹۷ سوال و جواب تشریحی از وصیت نامه امام خمینی- مصاحبه و گزینش استخدام 3300 تومان

۹۷ سوال و جواب تشریحی از وصیت نامه امام خمینی- مصاحبه و گزینش استخدام

۹۷ سوال و جواب تشریحی از وصیت نامه امام خمینی- مصاحبه و گزینش استخدام: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی وصیت امام خمینی (ره) باید بدانید را به همراه پاسخ  در این [...]

مشاهده و خرید
۱۴۸سوال و جواب تشریحی قانون اساسی، مصاحبه و گزینش استخدامی 4000 تومان

۱۴۸سوال و جواب تشریحی قانون اساسی، مصاحبه و گزینش استخدامی

۱۴۸سوال و جواب تشریحی قانون اساسی، مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی احادیث،کتب و شخصیت های مهم مذهبی اسلامی باید بدانید را به همراه [...]

مشاهده و خرید
۹۹ سوال و جواب تشریحی احادیث و شخصیت های مذهبی مهم، مصاحبه و گزینش استخدامی 3500 تومان

۹۹ سوال و جواب تشریحی احادیث و شخصیت های مذهبی مهم، مصاحبه و گزینش استخدامی

۹۹ سوال و جواب تشریحی احادیث و شخصیت های مذهبی مهم، مصاحبه و گزینش استخدامی: مجموعه از سوالات مهمی که به هنگام مصاحبه و گزینش استخدامی درباره ی احادیث،کتب و شخصیت های مهم مذهبی اسلامی باید بدانید [...]

مشاهده و خرید