مقاله ای پیرامون ماهواره 3900 تومان

مقاله ای پیرامون ماهواره

مقاله ای پیرامون ماهواره: دراین مقاله مقدمه ای از ماهواره بیان می کنیم و مساله ی ماهواره را تشریح می نماییم. بررسی گذشته ی استفاده از ماهواره و مواردی که ممکن است به عنوان سوال در مورد ماهواره، [...]

مشاهده و خرید
مقاله مهندسی فرهنگی 3600 تومان

مقاله مهندسی فرهنگی

مقاله مهندسی فرهنگی: این مقاله در ابتدا مقدمه ای از مهندسی فرهنگی بیان کرده و ابعاد مختلف مهندسی فرهنگی را مورد بحث قرار می دهد، مهندسی اجتماعی بخش دیگری از مقاله است.اینکه فرهنگ چیست مورد بررسی [...]

مشاهده و خرید
مقاله مد و مدگرایی 1700 تومان

مقاله مد و مدگرایی

مقاله مد و مدگرایی: مقاله ای شش صفحه ای پیرامون مد؛ مجد چیست و پیروی از آن چه نتایجی دارد؟بنیانگذاران مد جهان که هستند؟  و … تعداد صفحات: ۶ صفحه فرمت :  docx  (فرمت برنامه word) صفحه ی اول: [...]

مشاهده و خرید
کاهش اضطراب امتحانات 2300 تومان

کاهش اضطراب امتحانات

راهکارهای کاهش اضظراب قبل و حین جلسه ی امتحانات این مقاله ی ۵ صفحه ای شما را با روشها ودلایل اضظراب امتحانات آشنا می نماید و راهکارهایی را برای رفع اضظراب قبل و حین امتحان بیان می کند. تعداد [...]

مشاهده و خرید