پرورش کبک 19900 تومان

پرورش کبک

محصول شماره ۰۰۲  فایل اطلاعاتی پرورش کبک (PDF) حاوی مطالب زیر : هدف از پرورش کبک – جایگاه پرورش کبک – توجیه اقتصادی پرورش کبک – هزینه های تولید – نیازهای تاسیساتی یک واحد پرورشی – سالن های پرورش [...]

مشاهده و خرید
پرورش گاو وگوساله گوشتی 19900 تومان

پرورش گاو وگوساله گوشتی

محصول شماره ۰۰۴ فایل اطلاعاتی پرورش گاو وگوساله گوشتی (PDF) نوع گله – سن کشتار – نقش دامپروران – پرورش گوساله – پرورش گوساله پروار – پرواربندی – روش پرورش گاو در مرتع – کیفیت لاشه وگوشت – مشخصات [...]

مشاهده و خرید
پرورش مرغ تخم گذار 19900 تومان

پرورش مرغ تخم گذار

محصول شماره ۰۰۵ فایل ازاطلاعات پرورش مرغ تخم گذار(PDF) حاوی مطالب : مقدمه وتاریخچه – مزایای صنعت مرغداری – پیش بینی تولید – سیستم پرورش قفس – سالن ها – کنترل بیماری – مدیریت تغذیه و… نمونه [...]

مشاهده و خرید
پرورش زنبورعسل 19900 تومان

پرورش زنبورعسل

محصول شماره ۰۰۶ فایل اطلاعات پرورش زنبورعسل (PDF) حاوی مطالب زیر: مقدمه – زنبورملکه – فصل پرورش زنبورها – پرورش ملکه – جفت گیری – تخمگذاری – دیدن ملکه – وارد کردن ملکه به کندو – لوازم مورد [...]

مشاهده و خرید
پرورش شترمرغ 19900 تومان

پرورش شترمرغ

محصول شماره ۰۰۸ فایل PDF پرورش شترمرغ به همراه نمونه طرح توجیهی پرورش شترمرغ حاوی :  منابع تولید – کارگر – آب – مجوز – مسایل اقتصادی وسرمایه گذاری – رکوردگیری  روشهای پرورش – تغذیه – بازاریابی – [...]

مشاهده و خرید
پرورش بلدرچین 19900 تومان

پرورش بلدرچین

محصول شماره ۰۱۰ فایل PDF پرورش بلدرچین به همراه نمونه طرح توجیهی پرورش ۴۲۰۰۰۰ قطعه بلدرچین حاوی: چرا بلدرچین – مراحل کار – تهیه مکان وقفس – تهیه جوجه – سالن مخصوص – هزینه ها – سرمایه – سود محوطه [...]

مشاهده و خرید