بسته بندی آب معدنی 19900 تومان

بسته بندی آب معدنی

محصول شماره ۰۴۶ فایل PDF بسته بندی آب معدنی به همراه نمونه طرح توجیهی بسته بندی آب معدنی حاوی مطالب :  مقدمه ، معرفی محصول ، نام وکدمحصول ، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات استانداردها ، [...]

مشاهده و خرید
تولیدعطروادکلن از مواد آروماتیک طبیعی 19900 تومان

تولیدعطروادکلن از مواد آروماتیک طبیعی

محصول شماره ۰۶۹ فایل PDF تولیدعطروادکلن از مواد آروماتیک طبیعی به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدعطروادکلن از مواد آروماتیک طبیعی حاوی مطالب زیر:  نام محصول ، مواردکاربرد، ظرفیت پیشنهادی طرح ، عمده [...]

مشاهده و خرید