پشم شوئی 20900 تومان

پشم شوئی

محصول شماره۱۳۱ درموردپشم (فایل PDF) به همراه نمونه طرح توجیهی پشم شوئی حاوی مطالب: معرفی محصول ، نام و کاربرد محصول ، طبقه بندی محصول ،مشخصات فنی محصول معرفی کدهای آیسیک ،استانداردها،بررسی قیمت [...]

مشاهده و خرید
پرورش کرم ابریشم 19900 تومان

پرورش کرم ابریشم

محصول شماره ۰۰۷ فایل اطلاعات پرورش کرم ابریشم (PDF) حاوی مطالب زیر: تاریخچه – مراحل پرورش کرم ابریشم – کرم جوان – کرم بالغ – عادات غذایی کرم ابریشم – تشکیل پیله تعریف نوغانداری – اهمیت اقتصادی [...]

مشاهده و خرید
تولید نخ ابریشم 19900 تومان

تولید نخ ابریشم

محصول شماره ۰۳۰ فایل PDF تولید نخ ابریشم به همراه نمونه طرح توجیهی تولید نخ ابریشم حاوی مطالب : معرفی محصول ،وضعیت عرضه وتقاضا ، بررسی اجمالی تکنولوژی نقاط قوت وضعف تکنولوژی ، محل های پیشنهادی [...]

مشاهده و خرید
تولید پنبه هیدروفیل 19900 تومان

تولید پنبه هیدروفیل

محصول شماره ۰۶۸ فایل PDF تولید پنبه هیدروفیل به همراه نمونه طرح توجیهی تولید پنبه هیدروفیل حاوی مطالب: تاریخچه ، مقدمه ، معرفی محصولات ، شماره تعرفه استانداردها، بررسی قیمت داخل وخارج محصول ، [...]

مشاهده و خرید