کارورزی(کارآموزی)چاپ 4400 تومان

کارورزی(کارآموزی)چاپ

کارورزی(کارآموزی)چاپ: آنچه در این مجموعه می خوانیم: اختراع چاپ و اولین کتاب چاپی جهان – اختراع چاپ بوسیله گوتنبرگ استاندارد های محیط چاپی تشریح ویژگی های مختلف چاپخانه به طور کامل روشهای [...]

مشاهده و خرید
تـاریخچه ای از چـاپ و چاپخـانه 2600 تومان

تـاریخچه ای از چـاپ و چاپخـانه

تـاریخچه ای از چـاپ و چاپخـانه: آنچه در این مقاله می خوانیم عبارتند از:  ریشه لغوی – تعاریف چاپ و نشر- تاریخچه ای از چاپ و نشر- انواع چاپ به همراه روش انجام آنها و در نهایت آینده ای که برای [...]

مشاهده و خرید