۶نمونه کاربینی(هماورد مهارتی) 3500 تومان

۶نمونه کاربینی(هماورد مهارتی)

۶نمونه کاربینی(هماورد مهارتی) این مجموعه در هچده صفحه و شامل ۶ نمونه از کاربینی رشته های زیر است.  رشته ها:    مترجمی و زبان انگلیسی –  تبلیغات تجاری – مدیریت کسب و کار دانشگاه:  علمی [...]

مشاهده و خرید