پرورش زالوی طبی 221,000 ریال

پرورش زالوی طبی

محصول شماره ۱۳۲ پرورش زالو (فایل PDF) شغلی سودآور حاوی مطالب: چراپرورش زالو،زالوهای جوان،علائم اشتهای زالوها پوست زالو،موکوس،مزیت های موکوس برای زالو دهان زالو،تقسیمات اصالی بدن زالو،جفت گیری، و [...]

مشاهده و خرید
پرورش قناری 199,000 ریال

پرورش قناری

محصول شماره ۱۲۵ پرورش قناری فایل PDF حاوی مطالب : تکثیر وپرورش قناری ، قناری نر، قناری ماده، جفت گیری جوجه کشی ، تغذیه ، موارد ایمنی ، دانه اصلی قناری وضعیت لانه یا قفس و ….

مشاهده و خرید
پرورش کبک 199,000 ریال

پرورش کبک

محصول شماره ۰۰۲  فایل اطلاعاتی پرورش کبک (PDF) حاوی مطالب زیر : هدف از پرورش کبک – جایگاه پرورش کبک – توجیه اقتصادی پرورش کبک – هزینه های تولید – نیازهای تاسیساتی یک واحد پرورشی – سالن های پرورش [...]

مشاهده و خرید
پرورش گاو وگوساله گوشتی 199,000 ریال

پرورش گاو وگوساله گوشتی

محصول شماره ۰۰۴ فایل اطلاعاتی پرورش گاو وگوساله گوشتی (PDF) نوع گله – سن کشتار – نقش دامپروران – پرورش گوساله – پرورش گوساله پروار – پرواربندی – روش پرورش گاو در مرتع – کیفیت لاشه وگوشت – مشخصات [...]

مشاهده و خرید
پرورش مرغ تخم گذار 199,000 ریال

پرورش مرغ تخم گذار

محصول شماره ۰۰۵ فایل ازاطلاعات پرورش مرغ تخم گذار(PDF) حاوی مطالب : مقدمه وتاریخچه – مزایای صنعت مرغداری – پیش بینی تولید – سیستم پرورش قفس – سالن ها – کنترل بیماری – مدیریت تغذیه و… نمونه [...]

مشاهده و خرید
پرورش کرم ابریشم 199,000 ریال

پرورش کرم ابریشم

محصول شماره ۰۰۷ فایل اطلاعات پرورش کرم ابریشم (PDF) حاوی مطالب زیر: تاریخچه – مراحل پرورش کرم ابریشم – کرم جوان – کرم بالغ – عادات غذایی کرم ابریشم – تشکیل پیله تعریف نوغانداری – اهمیت اقتصادی [...]

مشاهده و خرید
پرورش بلدرچین 199,000 ریال

پرورش بلدرچین

محصول شماره ۰۱۰ فایل PDF پرورش بلدرچین به همراه نمونه طرح توجیهی پرورش ۴۲۰۰۰۰ قطعه بلدرچین حاوی: چرا بلدرچین – مراحل کار – تهیه مکان وقفس – تهیه جوجه – سالن مخصوص – هزینه ها – سرمایه – سود محوطه [...]

مشاهده و خرید
پرورش گاوشیری 199,000 ریال

پرورش گاوشیری

محصول شماره ۱۳ فایل PDF پرورش گاوشیری به همراه دو نمونه طرح توجیهی پرورش گاوشیری با ظرفیتهای ۲۰ و۵۰ راسی حاوی مراحل احداث گاوداری – انتخاب زمین – اخذ مجوز وپروانه – ضوابط موجود – مدارک مورد نیاز [...]

مشاهده و خرید
پرواربندی گوسفند 199,000 ریال

پرواربندی گوسفند

محصول شماره ۰۱۴ فایل PDF پرواربندی گوسفند به همراه سه نمونه طرح توجیهی پرواربندی گوسفند با ظرفیتهای ۷۵۰ و۱۰۰۰ و۱۰۰۰۰ راس بره حاوی  اهمیت اقتصادی – اهداف – مشخصات فنی طرح – زمین – ساختمان تاسیسات [...]

مشاهده و خرید