تولید اسانس گیاهان داروئی 19900 تومان

تولید اسانس گیاهان داروئی

محصول شماره ۰۲۵ فایل PDF تولید اسانس گیاهان داروئی به همراه طرح توجیهی تولید و بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی حاوی مطالب : در این طرح بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث [...]

مشاهده و خرید
تولیدبخوراکالیپتوس 19900 تومان

تولیدبخوراکالیپتوس

محصول شماره ۰۶۳ فایل PDF تولیدبخوراکالیپتوس به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدبخوراکالیپتوس حاوی مطالب: نام وکدمحصول ، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات ، آئین نامه  اجرائی واردات داروهای گیاهی ، [...]

مشاهده و خرید
تولید دهان شویه 19900 تومان

تولید دهان شویه

محصول شماره ۰۶۶ فایل PDF تولید دهان شویه به همراه نمونه طرح توجیهی تولید دهان شویه حاوی مطالب نام وکد محصول ، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات ارائه استاندارد، قیمت تولید داخل وجهانی محصول ، [...]

مشاهده و خرید