پرورش قناری 19900 تومان

پرورش قناری

محصول شماره ۱۲۵ پرورش قناری فایل PDF حاوی مطالب : تکثیر وپرورش قناری ، قناری نر، قناری ماده، جفت گیری جوجه کشی ، تغذیه ، موارد ایمنی ، دانه اصلی قناری وضعیت لانه یا قفس و ….

مشاهده و خرید
پرورش کبک 19900 تومان

پرورش کبک

محصول شماره ۰۰۲  فایل اطلاعاتی پرورش کبک (PDF) حاوی مطالب زیر : هدف از پرورش کبک – جایگاه پرورش کبک – توجیه اقتصادی پرورش کبک – هزینه های تولید – نیازهای تاسیساتی یک واحد پرورشی – سالن های پرورش [...]

مشاهده و خرید
پرورش گاو وگوساله گوشتی 19900 تومان

پرورش گاو وگوساله گوشتی

محصول شماره ۰۰۴ فایل اطلاعاتی پرورش گاو وگوساله گوشتی (PDF) نوع گله – سن کشتار – نقش دامپروران – پرورش گوساله – پرورش گوساله پروار – پرواربندی – روش پرورش گاو در مرتع – کیفیت لاشه وگوشت – مشخصات [...]

مشاهده و خرید
پرورش مرغ تخم گذار 19900 تومان

پرورش مرغ تخم گذار

محصول شماره ۰۰۵ فایل ازاطلاعات پرورش مرغ تخم گذار(PDF) حاوی مطالب : مقدمه وتاریخچه – مزایای صنعت مرغداری – پیش بینی تولید – سیستم پرورش قفس – سالن ها – کنترل بیماری – مدیریت تغذیه و… نمونه [...]

مشاهده و خرید
پرورش کرم ابریشم 19900 تومان

پرورش کرم ابریشم

محصول شماره ۰۰۷ فایل اطلاعات پرورش کرم ابریشم (PDF) حاوی مطالب زیر: تاریخچه – مراحل پرورش کرم ابریشم – کرم جوان – کرم بالغ – عادات غذایی کرم ابریشم – تشکیل پیله تعریف نوغانداری – اهمیت اقتصادی [...]

مشاهده و خرید
پرورش بلدرچین 19900 تومان

پرورش بلدرچین

محصول شماره ۰۱۰ فایل PDF پرورش بلدرچین به همراه نمونه طرح توجیهی پرورش ۴۲۰۰۰۰ قطعه بلدرچین حاوی: چرا بلدرچین – مراحل کار – تهیه مکان وقفس – تهیه جوجه – سالن مخصوص – هزینه ها – سرمایه – سود محوطه [...]

مشاهده و خرید
پرورش گاوشیری 19900 تومان

پرورش گاوشیری

محصول شماره ۱۳ فایل PDF پرورش گاوشیری به همراه دو نمونه طرح توجیهی پرورش گاوشیری با ظرفیتهای ۲۰ و۵۰ راسی حاوی مراحل احداث گاوداری – انتخاب زمین – اخذ مجوز وپروانه – ضوابط موجود – مدارک مورد نیاز [...]

مشاهده و خرید
پرواربندی گوسفند 19900 تومان

پرواربندی گوسفند

محصول شماره ۰۱۴ فایل PDF پرواربندی گوسفند به همراه سه نمونه طرح توجیهی پرواربندی گوسفند با ظرفیتهای ۷۵۰ و۱۰۰۰ و۱۰۰۰۰ راس بره حاوی  اهمیت اقتصادی – اهداف – مشخصات فنی طرح – زمین – ساختمان تاسیسات [...]

مشاهده و خرید
پرورش شتر 19900 تومان

پرورش شتر

محصول شماره ۰۱۷ فایل PDF پرورش شتر ۱ به همراه فایل PDF پرورش شتر ۲ حاوی روشهای نگهداری وپرورش شتر – مشخصات شترنریا لوک – جفت گیری وتولیدمثل – مراقبتهای لازم هنگام زایمان شتر  مراقبتهای دوران [...]

مشاهده و خرید
پرورش اسب 19900 تومان

پرورش اسب

محصول شماره ۰۳۴ فایل PDF پرورش اسب به همراه نمونه طرح توجیهی پرورش اسب حاوی مطالب: آشنایی با اسب ، هدف از اجرای طرح ، معرفی محصول ، تاریخچه پرورش اسب خاستگاه وتکامل اسب ، صنعت اسب وپتانسیل بالای [...]

مشاهده و خرید
بسته بندی گوشت ، مرغ ، ماهی 19900 تومان

بسته بندی گوشت ، مرغ ، ماهی

محصول شماره ۰۴۸ فایل PDF بسته بندی گوشت ، مرغ ، ماهی به همراه نمونه طرح توجیهی بسته بندی گوشت ، مرغ ، ماهی حاوی مطالب:  معرفی محصول ، نام وکد محصول ، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات بررسی وشرایط [...]

مشاهده و خرید
تولیدپودرگوشت 19900 تومان

تولیدپودرگوشت

محصول شماره ۰۵۲ فایل PDF تولیدپودرگوشت به همراه نمونه طرح توجیهی تولید پودرگوشت حاوی مطالب : مقدمه ، معرفی وشناخت محصول ، نام تجاری محصول ، شماره تعرفه گمرکی کاربردپودرگوشت ، استانداردهای مرتبط ، [...]

مشاهده و خرید