پرورش زالوی طبی 22100 تومان

پرورش زالوی طبی

محصول شماره ۱۳۲ پرورش زالو (فایل PDF) شغلی سودآور حاوی مطالب: چراپرورش زالو،زالوهای جوان،علائم اشتهای زالوها پوست زالو،موکوس،مزیت های موکوس برای زالو دهان زالو،تقسیمات اصالی بدن زالو،جفت گیری، و [...]

مشاهده و خرید
تولیدغذای میگو 19900 تومان

تولیدغذای میگو

محصول شماره ۰۲۴ فایل PDF تولیدغذای میگو به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدغذای میگو حاوی مطالب : معرفی محصول ، شرایط واردات محصول ، بررسی وضعیت عرضه وتقاضا ، مطالعات فنی وتکنولوژیکی ، مطالعات مالی [...]

مشاهده و خرید
تهیه پودرماهی 19900 تومان

تهیه پودرماهی

محصول شماره ۰۲۷ فایل PDF تهیه پودرماهی به همراه نمونه طرح توجیهی تهیه پودرماهی حاوی مطالب: مقدمه ، معرفی وشناخت محصول ، تاریخچه پیدایش محصول ، عمرمفیدمحصول نام وکدمحصول ، نام تجاری ،شرایط واردات [...]

مشاهده و خرید
دودی کردن وشورکردن ماهی 19900 تومان

دودی کردن وشورکردن ماهی

محصول شماره ۱۰۳ فایل PDF فراینددودی کردن وشورکردن ماهی به همراه دونمونه طرح توجیهی دودی کردن وشورکردن ماهی حاوی مطالب : خلاصه مطالعات فنی و اقتصادی طرح ، مقدمه ، تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی طرح [...]

مشاهده و خرید