کتاب فیزیکدانان بزرگ 8000 تومان

کتاب فیزیکدانان بزرگ

کتاب فیزیکدانان بزرگ اولین جلد از سری دو جلدی این کتاب می باشد. این کتاب به شرح وقایع ، بیوگرافی ها و همه چیز درمورد فیزیک از زمان گالیله تا فارادی ، از نیوتون تا انیشتین میپردازد. کاملترین مرجع [...]

مشاهده و خرید