تولید شمع روشنائی 199,000 ریال

تولید شمع روشنائی

محصول شماره ۱۲۳ فایل PDF درمورد شمع روشنائی به همراه نمونه طرح توجیهی تولید شمع روشنائی حاوی مطالب : معرفی محصول ، نام وکد محصول،شماره تعرفه گمرکی موارد مصرف وکاربرد،شرایط صادرات،بررسی روند مصرف [...]

مشاهده و خرید
تولید اسانس گیاهان داروئی 199,000 ریال

تولید اسانس گیاهان داروئی

محصول شماره ۰۲۵ فایل PDF تولید اسانس گیاهان داروئی به همراه طرح توجیهی تولید و بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی حاوی مطالب : در این طرح بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث [...]

مشاهده و خرید
تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی 209,000 ریال

تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی

محصول شماره ۰۳۸ فایل PDF تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدفورفورال از ضایعات کشاورزی حاوی مطالب : معرفی محصول،نام و کد محصول، شماره تعرفه گمرکی ، شرایط واردات،بررسی [...]

مشاهده و خرید
تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم 199,000 ریال

تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم

محصول شماره ۰۸۰ فایل PDF تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم حاوی مطالب: چکیده ، معرفی محصول ، نام وکدمحصول ، شماره تعرفه گمرکی [...]

مشاهده و خرید
احداث کشتارگاه صنعتی شترمرغ 199,000 ریال

احداث کشتارگاه صنعتی شترمرغ

محصول شماره ۰۸۴ فایل PDF احداث کشتارگاه صنعتی شترمرغ به همراه نمونه طرح توجیهی احداث کشتارگاه صنعتی شترمرغ حاوی مطالب :  مقدمه ، معرفی طرح،کشتارشترمرغ،محصولات،خدمات کشتارگاه استانداردها،شرایط [...]

مشاهده و خرید
احداث کشتارگاه دام 199,000 ریال

احداث کشتارگاه دام

محصول شماره ۰۹۷ فایل PDF احداث کشتارگاه دام به همراه نمونه طرح توجیهی احداث کشتارگاه دام حاوی مطالب: تاریخچه، نام وکدمحصول،شماره تعرفه گمرکی،بررسی استانداردها طبقه بندی لاشه گوسفند،چگونگی درجه [...]

مشاهده و خرید
تولیدنئوپان وام دی اف از شاخ وبرگ نخل 199,000 ریال

تولیدنئوپان وام دی اف از شاخ وبرگ نخل

محصول شماره ۱۰۲ فایل PDF نئوپان،ام دی اف،درخت نخل به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدنئوپان وام دی اف از شاخ وبرگ نخل حاوی مطالب:  تاریخچه،مقدمه،روشهای متداول درنخلستانهای کشور راهکارهای مناسب [...]

مشاهده و خرید
تولیدنوشابه غیرالکلی از قندمایع خرما 199,000 ریال

تولیدنوشابه غیرالکلی از قندمایع خرما

محصول شماره ۱۱۵ فایل PDF قندمایع خرما به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدنوشابه غیرالکلی ازقندمایع خرما حاوی مطالب : معرفی محصول ، نام وکدمحصول،شماره تعرفه گمرکی،استانداردها بررسی و ارائه اطلاعات [...]

مشاهده و خرید