کارورزی(کارآموزی)چاپ 4400 تومان

کارورزی(کارآموزی)چاپ

کارورزی(کارآموزی)چاپ: آنچه در این مجموعه می خوانیم: اختراع چاپ و اولین کتاب چاپی جهان – اختراع چاپ بوسیله گوتنبرگ استاندارد های محیط چاپی تشریح ویژگی های مختلف چاپخانه به طور کامل روشهای [...]

مشاهده و خرید