پشم شوئی 209,000 ریال

پشم شوئی

محصول شماره۱۳۱ درموردپشم (فایل PDF) به همراه نمونه طرح توجیهی پشم شوئی حاوی مطالب: معرفی محصول ، نام و کاربرد محصول ، طبقه بندی محصول ،مشخصات فنی محصول معرفی کدهای آیسیک ،استانداردها،بررسی قیمت [...]

مشاهده و خرید
تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم 199,000 ریال

تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم

محصول شماره ۰۸۰ فایل PDF تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم به همراه نمونه طرح توجیهی تولیدآنزیمهای پانکراتیک جهت تولیدچرم حاوی مطالب: چکیده ، معرفی محصول ، نام وکدمحصول ، شماره تعرفه گمرکی [...]

مشاهده و خرید